U sklopu 6. Okolišnog filmskog festivala predstavit ćemo naše buduće suorganizatore_ice iz tri škola s područja Zagreba i Zaboka: Klasične gimnazije, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) i Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (ŠUDIGO).

U nedjelju, 26. svibnja u 12:30 prikazujemo izbor njihovih radova i nagrađivanih ostvarenja, dokumentarnih, igranih, animiranih i eksperimentalnih vježbi,  filmova i kreativnih dizajnerskih rješenja, na širok spektar tema. Ako ste maturant_ica i razmišljate o jednoj od ovih škola ili ste jednostavno zainteresirani vidjeti kako razmišljaju i kreativno djeluju mladi umovi, svakako dođite. Oni će vam i sami ispričati svoje priče.

Klasična gimnazija u Zagrebu predstavit će dva filma svojih učenika, koji su osvojili nagrade na Filmskoj reviji mladeži i Four River Film festivalu u Karlovcu. “Lares Penatesque” priča o grupi učenika Klasične gimnazije koja je maturirala 1949. godine. Sastaju se svaki drugi četvrtak u mjesecu u Maksimiru, a svoje uspomene čuvaju u razrednoj knjizi koja se iz godine u godinu nadopunjuje te danas broji više od 900 stranica. U filmu se prisjećaju svoje škole, profesora, đačkih spački, ljubavi i prijateljstava. Ove godine proslavit će 70. godišnjicu mature!

“Brodovi”, film Renea Rehaka, u 7 minuta kroz motiv broda progovara o životu. Pa kaže: “Sa stavljenom maskom proživljavamo neuzvraćene ljubavi i potopljena prijateljstva, nasukana društva i ostavljanje istih obala iza sebe, ali sa završetkom plovidbe završava i naše nošenje maske. Jedino što ostaje je pitanje – što se skriva iza njih?”

S druge strane, učenici_ce Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (ŠUDIGO) zadnjih su godina realizirali nekolicina kratkih videoradova, u sklopu svojih stručnih predmeta Film, Video i Animacija, koji su se projicirali na mnogim filmskim festivalima i stručnim smotrama. Kroz rad na videu učenici savladavaju razne vještine, tehnike i znanja u domeni njihove struke, a razvijaju i svoj autorski umjetnički jezik te estetiku. Ovom prilikom izdvojili su nekoliko uradaka koja progovaraju o široj tematici okoliša. Autori odabranim temama pristupaju kritički i kreativno definirajući pritom i vlastiti stav kao dio rada.

Tako vas u ovom bloku kraćih filmova očekuju muškarac i žena u animiranoj tehnici stop-motion, koji u skladu s prirodom žive na izmišljenom Otoku Nade inspirirani likom Robinsona Crusoea.

Tu je i učenik koji eksperimentira kroz razne performativne geste u vlastitom domu problematizirajući zagađenje s plastikom odnosno plastičnim vrećicama.
Imat ćete priliku čuti i autorsku hip-hop pjesmu, kojom učenici, sjedeći pritom u školskim klupama, iznose svoj stav o zdravoj hrani.


U napuštenom prostoru krojačkog pogona zaigrana plesačica svojim intervencijama otvara nove mogućnosti raspadajućim zidovima, a drugdje pak, učenici promatraju protok vremena kroz senzibilitet haiku pjesme koristeći pritom prirodu kao inspiraciju i materijal.

Popis svih filmova:

Klasična gimanzija:

“Brodovi” – Rene Rehak
“Lares Penatesque” – grupa autora_ica

ŠPUD:

ŠUDIGO:

“Otok Nade” – Andrea Mlinarić, Lucija Čehulić
“Čovjek je jedino biće koje proizvodi otpad” – Pavel Novak
“Zdrava priča” – Vid Kolar, Lovro Tevž
“Rekonstrukcija” – Magdalena Janđel
“Banana” / “Naranča” – Andrea Mlinarić / Lucija Čehulić
“Poznato Nepoznato” – Melani Stužić
“Hamletova dvojba između bakine i GMO jabuke” – Lovro Domitrović
“Haiku” – Lucija Strugar, Vjekoslav Požgaj

Ovogodišnji festival organizira se u sklopu projekta Škole održivosti – obrazovanjem do aktivnog građanstva i društvene jednakosti” koji Zelena akcija provodi s partnerima: Klasičnom gimnazijom i Školom primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zagreba, Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Udrugom bivših učenika ŠPUD-a (UBU) i Udruženjem za razvoj kulture „URK“ (Klub Močvara).
** Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta u ovom programu isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajališta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. **

Categories: Uncategorized

hrHrvatski