Organizacijski tim

Ovogodišnji organizacijski tim Okolišnog filmskog festivala sastoji se od sljedećih manjih timova:

  • Koordinacijski tim,
  • Programski tim,
  • PR tim

Članovi_ce ovogodišnjeg organizacijskog tima su: Ana Mileusnić, Antonio Karača, Dora Sivka, Dragica Mateković Rubić, Đina Nola, Edvin Salihović,, Fran Kušan Munjić, Iva Ružić, Mirjana Grabovac, Otilia Široka, Sara Betlach, Sara Matić, Sanja Šušnjara Raić, Tea Mađerčić i Vitoria Šokec Plepelić 

Ako se želiš uključiti piši nam na dora@zelena-akcija.hr! :)

hrHrvatski