Organizacijski tim

Ovogodišnji organizacijski tim Okolišnog filmskog festivala sastoji se od sljedećih manjih timova:

  • Koordinacijski tim,
  • Programski tim,
  • PR tim,
  • Logistički tim,
  • AV tim.

Članovi_ce ovogodišnjeg organizacijskog tima su: Ana Mileusnić, Antonio Karača, Edvin Salihović, Dora Sivka, Dragica Mateković Rubić, Lucija Tokić, Mirjana Grabovec, Sara Matić, Sanja Šušnjara Raić, Tea Mađerčić , Tiziana Pipp i Vedran Palfi.

Ako se želiš uključiti, klikni ovdje :) 

hrHrvatski